Dzień Seniora

Dnia 1 października przypadał Międzynarodowy Dzień Seniora. Z tej też okazji – 13 października –  spotkaliśmy się na Sali O.Pio aby wspólnie celebrować ten dzień. Pani Dyrektor złożyła wszystkim zebranym serdeczne życzenia a następnie grupa teatralna urozmaiciła nam czas komediowym przedstawieniem. Dobre humory nie opuszczały nas bardzo długo.