Rada Mieszkańców

Dnia 7 października mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli do Rady Mieszkańców.