Nie bądźmy obojętni.

W ramach realizowanego w naszej gminie projektu ” Śrem przeciw przemocy – kompleksowe działania w przeciwdziałaniu przemocy”, włączamy się w działania mające na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy, a w konsekwencji ograniczenie jego skali na terenie Gminy Śrem.